Grøn position betyder, at barnet er i god trivsel. Her handler indsatsen om at fastholde og vedligeholde den gode trivsel ved for eksempel at fremme de positive fællesskaber og styrke børnenes udvikling og læring . Som forældre vil I måske få en kort bemærkning med på vejen, men udgangspunktet er, at intet nyt er godt nyt.

Gul position betyder, at der er tegn og signaler på, at barnets trivsel ikke er i balance. Her er der behov for at undersøge, om vi skal handle på en anden måde. Det kan være ved at lave justeringer i barnets hverdag - både hjemme og ude. Som forældre vil I blive inddraget i et aktivt samarbejde. Ind imellem kan der være behov for at udvide samarbejdet med andre fagpersoner omkring sproglig udvikling, motorisk/fysisk udvikling eller andet.

Rød position betyder, at barnets trivsel er udfordret i en svær grad. Her er der behov for at et tæt og aktivt samarbejde med jer forældre og ofte i et udvidet samarbejde med tværfaglige ressourcepersoner som for eksempel en socialrådgiver, sundhedsplejerske eller psykolog. Målet er, at vi i fællesskab sætter ind, så barnet igen kommer til at trives godt.

Hvad betyder position?

Det betyder, at vi ikke har røde, gule, grønne børn! Eller blå for den sags skyld! En farvet position handler om og fortæller noget om, hvordan barnet har det i en bestemt sammenhæng.

Altså kan et barn trives godt hjemme, men opleve ubalance i trivslen i situationer i dagtilbud eller skole … eller omvendt. Der kan være mange ting som spiller ind: hvem barnet er sammen med, hvor det er, hvad der sker rundt om barnet eller hvorvidt barnet mestre situationen.