Det kan virke banalt, men en god og venlig stemning blandt jer i forældregruppen er et godt signal til børnene om, at I kan lide hinanden - og det smitter!

Børn spejler sig i de voksne, de omgås med og kopiere i stor stil den adfærd, de møder i det daglige, så jo bedre vi voksne er til at omgås hinanden, jo bedre bliver børnene til det. Og jo bedre børnegruppen fungerer, jo hurtigere kan vi hjælpe det enkelte barn tilbage i god trivsel.

I dagligdagen handler det om små, gode handlinger som for eksempel:

  • At sige godmorgen til hinanden, børn og voksne.
  • At have en positiv omgangstone.
  • At tale med alle forældre.
  • At indgå i aftaler om legegrupper enten hjemme eller på en fælles legeplads.
  • At undgå at tale nedsættende om andre, når børnene hører på det.
  • At bakke op om de fælles beslutninger og være aktiv i drøftelserne på en positiv måde.
  • At deltage i og bakke op om sociale arrangementer, som styrker fællesskabet og som planlægges af forældrene selv eller af dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Et godt sted at starte vil også være at afstemme forventninger i den brede forældregruppe. Her har forældrerådene og forældrebestyrelserne en aktiv rolle at spille.

Samtidig vil sundhedsplejerskerne, dagplejerne, pædagogerne og lærerne altid være til rådighed i forhold til at hjælpe jer forældre med vejledning om gode initiativer, som fremmer trivslen i fællesskabet og hos jeres egne børn.