”Trivsel på tværs” er en kampagne der fortæller dig som forældre, hvordan vi i Middelfart Kommune arbejder med børns trivsel - fra de bliver født til de går videre ind på en ungdomsuddannelse.

Kernen i vores arbejde med trivsel er:

  • At vi tidligt sætter ind, når der er ubalance i trivslen
  • At forældre er barnets vigtigste ressource som vi aktivt samarbejder med
  • At vi udvider samarbejdet, når det er nødvendigt for barnets trivsel og læring for eksempel med en tale/høre konsulent, en sundhedsplejerske eller psykolog.

Det er nemlig i den helt tidlige indsats, at vi – sammen med jer forældre – har de bedste muligheder for, at få et barn tilbage i god trivsel så hurtigt og problemfrit som muligt.

I sidste ende handler det om, at alle børn skal kunne mestre deres eget liv og være aktive og ligeværdige deltagere i stærke, sunde fællesskaber.

I vores arbejde med børns trivsel, bruger vi en række redskaber og metoder, som skal hjælpe os.