Når vi har fokus på trivsel i hverdagen, får vi mulighed for at handle tidligt på de første små tegn og signaler på, at trivslen kan være ude af balance - både i forhold til barnet og fællesskabet. på den måde kan vi tage mange ting i opløbet.

Forældregruppen

Forældregruppen vil blive inddraget i forhold til at bakke op om forskellige trivselstiltag i børnefællesskabet. Det kan for eksempel handle om

  • Fælles fodslag for at ændre en uhensigtsmæssig omgangsform og tone
  • Forældresammenhold i forhold til retningslinjer omkring brugen af sociale medier, måder at holde fødselsdag, legeaftaler og andre arrangementer på.

Det kan også handle om konkrete emner, som forældre til et barn som ikke trives optimalt, gerne vil dele med jer andre forældre. Det kan handle om et fysik handicap, ændringer i familien, sociale udfordringer eller andre emner. Gennem åbenhed og kendskab til hinanden, kan vi alle gøre små ting for hinanden og fællesskabet, som giver trivsel for alle børn.

Sidst men ikke mindst kan inddragelsen af forældre handle om jeres eget barn. Hvis der er ubalance i trivslen, vil I være de første, vi involverer. Det kan være gennem den daglige dialog for de små børn, telefonisk eller digitalt gennem intra for større børn. Først skridt vil være at aftale et møde, hvor I forældre deltager sammen med jeres barns kontaktperson fra dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Handling

Før vi sætter indsatser i værk, gør vi os umage og mødes med jer for at være nysgerrige på, hvad der sker omkring barnet. Vi skal gerne nå frem til indsatser, som virker og som gør en positiv forskel for børnene.

Jeres viden er af stor værdi i forståelsen af barnet og børnegruppen. I er vores vigtigste samarbejdspartnere og kan fortælle om det I oplever, ser, hører og fornemmer omkring jeres barn. Sammen kan vi være nysgerrige på, hvad det kan handle om. Det er vigtigt at kunne sætte sig i ro og mag og lytte til barnet. Vær dig selv og skab en naturlig stemning, hvor I kan tale om, hvad barnet er optaget af.

Der er naturligvis også udfordringer og ”bump på vejen”, som kan løses med få justeringer i hverdagen. Disse indsatser afprøver vi med det samme.