Oplever du, at der sker små eller store ændringer i jeres barns måde at være på, så tag fat i os. Gennem dialogen kan vi sammen undersøge, hvad det konkret kan handle om, hvad vi selv kan gøre, hvem det kan være relevant at inddrage osv.

Bump på vejen er en naturlig del af tilværelsen og dermed også noget, vi kan tale om sammen. Vi skal tage børnenes signaler alvorlige, så vi ved fælles hjælp kan tage tingene i opløbet.

Så tag fat i jeres kontaktperson der, hvor dit barn har sin hverdag i dagtilbud eller skole/SFO/klub.

Herunder kan du hente mere information

Gode links: