Som forældre vil I primært møde følgende:

Trivselsvurderingen

Flere gange årligt laver vi en trivselsvurdering af alle børn. Når vi, undersøger trivslen, ser vi på

  • Børnenes færdigheder og kompetencer i sociale sammenhænge
  • Om de får tryghed og omsorg fra voksne
  • Om de er aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet
  • Om de har en positiv selvfølelse

Alt sammen noget, som er vigtigt for at alle børn er i god trivsel og læring.

Når vi vurderer børns trivsel, bruger vi tre positioner for trivsel, som har hver deres farve.

Trivselsvurderingen finder sted i januar og september.

Sammenhæng i overgange

En god start begynder med et godt samarbejde. Derfor har vi gjort os tanker om, hvordan vi bedst muligt sikrer den gode overgang for børnene og inviterer jer forældre til et tættere samarbejde op til de forskellige overgange.

Tværfaglige møder

Nogle gange kan der være behov for at udvide samarbejdet med en af vores tværfaglige ressourcepersoner. Det kan være tale/hørekonsulenten, psykologen, socialrådgiveren, sundhedsplejen eller fysio-/ergo terapeuten.