Striberne viser forskellige dilemma situationer, som en gruppe forældre har bidraget med. De kan anvendes på forskellig vis, for eksempel:

  • Som oplæg til en drøftelse i forældregruppen, på forældremøder mm.
  • Som indslag i et nyhedsbrev
  • Deling på sociale medier – måske på baggrund af en konkret, sjov oplevelse med temaet