Et godt sted at starte er, at hjælpe børnene ved, at give dem retten til at blive selvhjulpne og mestre eget liv! Et godt råd er derfor, at give børnene plads til at øve sig og til at begå fejl – uanset alder. På den måde vil de opleve at være kompetente, når de møder nye ting og omgivelser.

Og - jo bedre samarbejde mellem de voksne, jo bedre start for barnet. Barnets første erfaringer med overgange skaber et mønster, der går igen ved efterfølgende overgange. Vi skal derfor samarbejde om, at gøre oplevelsen af at starte på noget nyt, til en god oplevelse.

Kendskab til hinanden i forældregruppen, har afgørende betydning for hvordan børnefællesskabet trives, hvordan konflikter mellem børnene tackles, hvordan man taler sammen osv. Jo bedre forældrene kender hinanden og børnegruppen, desto mindre mobning og færre misforståelser, usikkerhed og frustrationer opstår der. Det bliver ganske enkelt nemmere og mere legitimt at tage kontakt, hvis der opstår konflikter eller undren. Så start med et smil og et hej, når du møder en ny forælder…